Runar Hansen leder vår avdeling for prosedyre og tvisteløsning samt offentlig rett. Han er spesialisert innenfor forsikringsrett, erstatningsrett, transportrett og generell tvisteløsning.

Hansen bistår med juridiske råd til norske og internasjonale forsikringsselskaper, forsikringsmeglere, spedisjons- og transportselskaper samt internasjonalt næringsliv. Runar Hansen har betydelig erfaring fra nevnte fagområder og har også bistått en lang rekke klienter i forbindelse med internasjonale bedrageri- og korrupsjonssaker.

Runar Hansen har bistått ved etablering og utvikling av både forsikringsselskaper og forsikringsprodukter. Hansen har og i en årrekke vært medlem av DLA Pipers internasjonale ledergruppe innenfor forsikringssektoren.

Hansen har prosedert et stort antall saker i retten, herunder flere prinsipielle saker for Lagmannsrett og Høyesterett.