Dag Thomas Hansson bistår lånetakere, finansielle sponsorer og finansinstitusjoner innenfor et bredt spekter av finanstransaksjoner, herunder oppkjøpsfinansieringer, obligasjonslån, derivater og generell belåning. Han fokuserer spesielt på eiendomsfinansiering og strukturerte transaksjoner. Han har også arbeidet med flere betydelige restruktureringer i det norske markedet.

Dag Thomas er en dyktig bank- og finansadvokat og har bred erfaring som rådgiver for långiverne og fondsforvaltere, så vel som store bedrifter.

Dag Thomas er ansvarlig for DLA Pipers Corporate Social Responsibility i Norge og jobber med prosjekter både i Norge og internasjonalt.