Egil Hatling leder firmaets faggruppe for restrukturering og insolvens. Han arbeider i hovedsak med restrukturering av selskaper, herunder aksjeselskapsrett, insolvensrett og prosedyre. Han er jevnlig benyttet som bostyrer i konkursbo. Hatling har flere styreverv og benyttes ofte som rådgiver for selskapers styrer og ledelse. Han har også omfattende erfaring med styre- og profesjonsansvar.

I tilknytning til arbeid med restrukturering av selskaper er det helt nødvendig å hensynta de aksjeselskapsrettslige aspekter. I hovedsak går dette på rådgivning til selskapets ledelse, styre og aksjonærer. Egil Hatling har en omfattende erfaring tilknyttet insolvensrelaterte problemstillinger, herunder granskningsoppdrag. Dette omfatter også rådgivning til selskaper og dets ledelse i forbindelse med restrukturering. Han har i flere år jevnlig blitt oppnevnt som bostyrer i konkurs- og tvangsoppløsningsbo ved Oslo byfogdembete.

Egil Hatling har også en særskilt prosedyrekompetanse tilknyttet økonomiske straffesaker, insolvens- og konkursrettslige spørsmål, arrester og midlertidige forføyninger samt profesjons- og styreansvar.