Gro Hauge har bred forretningsjuridisk bakgrunn og erfaring, med hovedvekt på fast eiendom og kontraktsrett, herunder franchisekontrakter. Gro bistår både i utviklingssaker, tvister og transaksjoner. Hun har erfaring med de fleste områder innen eiendomsjuss, herunder regulerings- og byggesaker, husleierett, tomtefeste, samt nabotvister av ulik art.