Eldar Haugen bistår klienter med løpende rådgivning, håndtering av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsning.

Han arbeider primært med kontrakter innen entreprise. Haugen har tidligere erfaring fra offentlig byggherre, hvor han jobbet med større anleggsprosjekter. Erfaringene omfatter blant annet gjennomføring av offentlige anskaffelser og kontraktsoppfølging av entreprisekontrakter, konsulentkontrakter, rammeavtaler og IKT-kontrakter.