Marte Bergo Hildal er tilknyttet DLA Pipers faggruppe for Bank- og finanstjenester.

Bergo Hildal har spesialisert seg innenfor internasjonale kommersielle relasjoner. Hun skrev masteroppgave om gyldigheten av unilaterale jurisdiksjonsklausuler inntatt i internasjonale låneavtaler.