Kjell-André Honerud har særskilt kompetanse innenfor bygg- og anleggsbransjen generelt, entreprise, OPS, statsstøtte og offentlige anskaffelser spesielt hvor han blant annet bistår store offentlige og private aktører.

Honerud har bred erfaring som juridisk rådgiver og prosessfullmektig i store, kompliserte anskaffelsesprosjekter, herunder OPS. Honerud er ofte med fra planleggingsstadiet og tilrettelegger mht valg av gjennomføringsmodell, herunder anskaffelse og kontraktsstrategi, og følger prosjektene frem til ferdigstillelse og oppstart drift.

Honerud bistår også private aktører i klagesaker innen både anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften.