Ellen Haug-Svendsen arbeider hovedsakelig med økonomiske straffesaker i DLA Pipers Økokrim-team.

Haug-Svendsen bistår både selskaper og privatpersoner under straffeforfølgning, og med rådgivning og forebyggende arbeid. Haug-Svendsen har arbeidet med et betydelig antall prosessoppdrag for tingrett og lagmannsrett.