Are Hunskaar er en dreven og ettertraktet advokat innen bygg- og anleggsbransjen. I nærmere 20 år har han bistått entreprenører, rådgivere og byggherrer over hele landet. 

Hunskaar har opparbeidet stor forståelse for dynamikken og ansvarsfordelingen mellom rollene i bransjen. Han har videre stor forretningsforståelse for de ulike aktørers interesser. Are Hunskaar har møterett for Høyesterett. Han har lang og bred prosedyreerfaring, hovedsakelig innen entrepriserett, profesjonsansvar for rådgivere og forsikringssaker. Are Hunskaar har dyptgående innsikt i tvisteløsning og har bistått klienter i ca. 200 rettssaker for alle instanser.

Are Hunskaar kan bistå alle typer aktører innen bygg- og anleggsbransjen med inngåelse av kontrakt, oppfølging under utførelse og løsning av tvister for domstolene eller ved voldgift eller mekling. Are Hunskaar tar også oppdrag som voldgiftsdommer og advokatmekler i entreprisesaker.