Kjetil Haare Johansen spesialistområder er EU-/EØS, konkurranserett, distribusjonsavtaler, handelsrett og handelsrestriksjoner, eksportkontroll, samt offentlige anskaffelser. Han har inngående kjennskap til og erfaring med utarbeidelse, implementering og opplæringstiltak på compliance. Johansen har bred erfaring med internasjonale kontrakter og handel over landegrenser. Han har også erfaring fra forsvarsanskaffelser, herunder gjenkjøpsprogram inkludert.

Kjetil Haare Johansen sitter i advokatforeningens fagutvalg for fiskeri, fangst og oppdrett og har således god innsikt i fiskeri- og akvakultursektoren.