Michal Jorek arbeider primært med tvisteløsning og med særlig fokus på tvister av internasjonal karakter.

Michal har omfattende erfaring som prosessfullmektig for selskaper og suverene stater innen internasjonal voldgift, både ad hoc og under institusjonelle voldgiftsregler, i sivilrettslige så vel som common law jurisdiksjoner regulert av et bredt spektrum av materielle og prosessuelle regler (inkludert lovene i Australia, Bermuda, Brasil, England og Wales, Frankerrike, Ghana, India, Israel, Japan, Nederland, New York, Nigeria, Norge, Polen, Sveits, og internasjonal folkerett).

Michals praksis dekker et bredt spekter av sektorer og fagområder, inkludert bygg og entreprise, forsikring, M&A, energi og finansielle tjenester. Michal representerer kunder fra Asia, Europa, Afrika, Nord og Sør America og Australia.

Michal bistår ofte ved utformingen av tvisteløsning- og lovvalg klausuler, i tillegg til lovvalg- og jurisdiksjonsspørsmål. Han gir også jevnlig juridisk bistand i forbindelse med selskapstransaksjoner.

Michal er utnevnt som administrativ sekretær til internasjonale domstoler og tar oppdrag som voldgiftsdommer.