Fredrik Jørner arbeider til daglig med forretningsjuridiske problemstillinger med hovedvekt på entreprise, tvangsfullbyrdelse og konkurs. Han bistår jevnlig klienter med transaksjoner, prosedyre og tvisteløsning innenfor disse og tilknyttede fagområder. Jørner har spisskompetanse innenfor bobehandling, tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og oppnevnes regelmessig av Oslo byfogdembete som bostyrer for konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Han har i tillegg bred erfaring innenfor fagområdene selskapsrett, fast eiendom og entreprise, skatt/avgift.