Mari Bystrøm Julnes jobber med restrukturering og insolvens. Hun har erfaring innen kontraktsrettslige problemstillinger, og har spesialisert seg på konfliktmekling og forhandlingsteknikk. 

Mari Bystrøm Julnes skrev masteroppgave innen konkursrett, dynamisk tingrett og panterett.