Kaja Kaarby arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hun bistår norske og internasjonale klienter innen individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder løpende personaloppfølging.

Hun har erfaring med omfattende omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, samt individuelle oppsigelser og masseoppsigelser.

Kaarby bistår klienter i alle faser av omstillings- og nedbemanningsprosesser. Hun rådgir jevnlig klienter i forhold til reglene om virksomhetsoverdragelse og bistår også i due diligenceprosesser innenfor arbeidsrett. I tillegg til arbeidsrett jobber hun med immaterielle rettigheter, spesielt i forbindelse med personvernrettslige problemstillinger.