Fredrik Lindblom er partner og leder for Bank- og Finansgruppen hos DLA Piper i Oslo. Fredrik jobber med finansieringstransaksjoner, samt energi- og infrastrukturprosjekter. Han har bred transaksjonserfaring innenfor en rekke sektorer, og spesiell ekspertise innen prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering, fast eiendoms finansiering, strukturert og ‘asset’ finansiering.

Lindblom bistår markedsledende banker og finansinstitusjoner, samt prosjektutviklere, selskaper og konserner på sammensatte finans- og fremmedkapitalmarkedstransaksjoner (obligasjonslån) i Norge og internasjonalt. Han har også betydelig erfaring med skips- og olje/offshorefinansiering samt infrastruktur/offentlig privat samarbeid (OPS). Han har jobbet tett med andre multilaterale finansinstitusjoner og utviklingsfond, hovedsakelig på betydelige energi- og infrastrukturprosjekter og jobbet på en rekke innlånstransaksjoner til finansinstitusjoner, herunder i tilknytning til ramme-prosjektfinansieringer.

Før han begynte i DLA Piper, jobbet Fredrik som juridisk rådgiver for Den nordiske investeringsbanken (NIB) i Helsinki, Finland (en AAA vurdert multinasjonale finansinstitusjon der de nordiske og baltiske landene er medlemmer), hvor han blant annet var ansvarlig for bankens juridiske transaksjonsarbeid i Russland / CIS og CEE, og jobbet tett med andre finansinstitusjoner og DFIer på en rekke transaksjoner.

Fredrik er et medlem av styret i DLA Pipers EMEA Energy Working Committee og fungerer som et rådsmedlem i Nordisk Råd for International Project Finance Association (IPFA), og som nestleder i styret til Norsk African Business Association (NABA).

Fredrik har hatt en ledende rolle og styrt flere store internasjonale team av advokater i komplekse transaksjoner internasjonalt (i opptil 15 jurisdiksjoner for en enkelt transaksjon) gjennom sin karriere. Hans erfaring og kompetanse betyr at han er i stand til å koordinere og administrere store rettslige samordningsprosjekter på en effektiv måte.

Fredrik er også jevnlig sitert i internasjonale publikasjoner om forhold knyttet til energi og infrastrukturprosjekter og finans i Norge og Norden.