Magnus Lutnæs er leder for vår eiendomsavdeling. Han fokuserer på eiendomstransaksjoner, leiekontrakter og utvikling.

Han har bred erfaring fra en rekke komplekse eiendomstransaksjoner. Dette omfatter blant annet bistand til strukturering, finansiering, kontraktsutforming, forhandlinger, joint ventures, W&I forsikring og due diligence. Han bistår jevnlig lokale og utenlandske investorer ved kjøp, løpende eiendomsforvaltning og salg.

Han bistår videre ledende eiendomsselskaper ved eiendomsutvikling, både for næringsformål, spesialbygg som terminaler, logistikkbygg og datasentre, og ved større boligprosjekter. Arbeidet hans omfatter også bistand til eiendomsbesittere og leietakere ved leieforhold samt drift og forvaltning av ulike typer næringseiendom.