Fredrik Lykke har betydelig erfaring med å bistå kjøper- og selgersiden på både noterte og ikke-noterte selskaper. Fredrik Lykke har arbeidet mye med forhold knyttet til børs- og verdipapirrett, både i forbindelse med M&A-transaksjoner nasjonalt og internasjonalt, noteringsprosesser på Oslo Børs/Oslo Axess, samt de løpende forpliktelser som påhviler noterte selskaper.

Lykke har tidligere vært viseformann i styret til Strømme ASA, et selskap som var notert på Oslo Børs. Lykke har i tillegg arbeidet mye med internasjonale joint ventures knyttet særlig til mobillisenser i utlandet. Han har prosedert voldgiftssaker og saker for domstolene relatert til aksjekjøpsavtaler og aksjonæravtaler. Han råder også forsikringsselskaper i forhold til W&I-forsikring i M&A- transaksjoner.