Hanne Winger Minde arbeider primært med fast eiendom, og med hovedfokus på fagområdene plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, avtalerett, tvisteløsning, tingsrett og annen grunnleggende eiendomsrett. Minde har erfaring fra offentlig forvaltning og byggesaksbehandling. 

Hun bistår private aktører i forbindelse med ulike utviklings- og utbyggingsprosjekter for bolig og næring, i forbindelse med bygge- og reguleringssaker, delesaker, utbyggingsavtaler, klage- og ulovlighetssaker, seksjonering og annen offentlig regulering. Minde bistår også i spørsmål knyttet til grunnerverv, sikring av rettigheter, kontraktsutforming, og ved eiendomstransaksjoner.