Bjørn Erik Mørkved arbeider med forskjellige typer landentrepriser, men har også betydelig erfaring fra bygningsprosjekter og har bistått mange av de større entreprenørene. 

Han bistår i alle faser av bygg- og anleggsprosjekt, men med særlig erfaring fra kontraheringsperioden og sluttoppgjørsprosessen. Mørkved har selv arbeidet i et av Europas største entreprenørselskap, og har erfaring med internasjonale aktører som vil etablere seg i Norge. 

I den senere tid har Mørkved spesialisert seg på internasjonale kontrakter som FIDIC, samt kraftprosjekter. Mørkved er også tilknyttet prosedyregruppen, og har tidligere arbeidet med konkurs.