Ole Christian Muggerud jobber daglig med M&A og alle typer av selskapsrettslige problemstillinger. Han har bistått flere internasjonale klienter i transaksjoner som involverer ulike jurisdiksjoner. 

Muggerud bistår nasjonale og internasjonale selskaper med løpende selskapsrettslig rådgivning, herunder stiftelse og registrering av ulike selskapsformer, bistand i forbindelse med emisjoner og kapitalendringer, reorganiseringer, styresammensetning, kompetansespørsmål, aksjonæravtaler og avviking / oppløsning av selskaper. Han arbeider også med ulike områder innenfor M&A, herunder transaksjonsstrukturer, fisjoner og fusjoner, due diligence, forhandlinger og kontraktsutarbeidelse.