Robert Myhre er en av Norges ledende advokater på offentlige anskaffelser, og har 15 års erfaring innen fagfeltet gjennom forskriftsarbeid, praktisk innkjøp, klagebehandling og som advokat.

Robert bistår med juridiske utredninger, tvisteløsning og klagebehandling.

Han driver Forum for offentlige anskaffelser, og har omfattende foredragsvirksomhet. Som foredragsholder har han en unik praktisk tilnærming til regelverket, slik at ikke-jurister og innkjøpere enkelt kan forstå kompliserte problemstillinger. Skreddersydde foredrag tilbys i hele landet.