Helge Neraal har erfaring fra en rekke entrepriserettslige oppdrag. Han har bistått byggherrer, entreprenører og rådgivere i forbindelse med prosessoppdrag, i forhandlinger, ved kontraktsinngåelse samt gjennom løpende rådgivning. Oppdragene omfatter flere større og komplekse prosjekter innenfor både bygg, anlegg og offshore. Neraal har også holdt flere kurs i standardkontraktene, blant annet gjennom NITO og Tekna.