Kaare Oftedal er Country Managing Partner i DLA Piper, og ansvarlig for advokatvirksomheten i Norge. I tillegg er han tilknyttet vår avdeling for selskapsrett og transaksjoner.

Oftedal er en erfaren M&A-advokat. Foruten generell kommersiell juridisk rådgivning innen selskapsrett, bistår han klienter i forbindelse med transaksjoner og M&A, både nasjonalt og internasjonalt, herunder investeringer, oppkjøp, reorganisering og egenkapitaltransaksjoner. Han bistår både norske og utenlandske klienter fra en rekke forskjellige bransjer.

Oftedal har inngående kunnskap om norsk selskapslovgivning, og har lang erfaring med etablering av virksomheter, joint-ventures og aksjonæravtaler, fusjoner og fisjoner, restrukturering, compliance og kontraktsforhandlinger.

Oftedal har også erfaring innen aksjemarkedet, blant annet med etableringen av og investering i fond, ledelse og rådgivende strukturer, investeringer i porteføljeselskaper, kjøp og salg av porteføljeselskaper og annet arbeid innen M&A.