Henriette Olaussen arbeider primært med fast eiendom, med hovedfokus på fagområdene plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, tingsrett og annen grunnleggende eiendomsrett. Olaussen har erfaring fra offentlig forvaltning og byggesaksbehandling. Hun har også erfaring med praktisk eiendomsmegling. Olaussen skrev masteroppgave innen ekspropriasjonsrett. Henriette Olaussen har, i tillegg til mastergraden i rettsvitenskap, fullført en bachelor i eiendomsmegling.