Gunn Kristin Olimstad har arbeidet med arbeidsrett siden 2004 og har opparbeidet seg bred erfaring innenfor både individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun bistår klienter med løpende bistand til både bedrifter og tillitsvalgte, forhandlinger, nedbemanningsprosesser, omorganiseringer, virksomhetsoverdragelser, disiplinæroppfølgning og utarbeidelse av alle typer personaldokumentasjon. Olimstad har nærmere 9 års erfaring som advokat i fagforening og har bistått tillitsvalgte i tarifftvister. Hun har prosedert saker både for de alminnelige domstoler og for Arbeidsretten.