Adele Os har en bred juridisk og kommersiell bakgrunn fra et stort energikonsern, særlig med fornybar energi. Hun har hatt ledende kommersielle og juridiske stillinger, sist som "Asset Manager" og styresekretær i Dudgeon Offshore Wind Ltd, en av verdens største havvindparker i Storbritannia.

Os har bidratt til å bygge havvind som forretningsområde i Statoil ASA.

Hun har bred erfaring med juridisk arbeid relatert til fornybar (som vindkraft til havs og på land, geotermisk, karbon fangst og lagring, hydrogen og biobrensel), olje og gass, samt seismikk.

Som advokat har hun omfattende internasjonal erfaring med ledelse av større transaksjoner, eierskapsstruktureringer, teknologiutviklingssamarbeid og utbyggingsprosjekter i Storbritannia, Norge og mange andre jurisdiksjoner.