Siv Merethe Øveraasen har bred erfaring innenfor skatte- og avgiftsområdet. Hun arbeider særlig med spørsmål knyttet til merverdiavgift, generell bedriftsbeskatning og internasjonale arbeidsforhold. Øveraasen yter løpende skatte- og avgiftsrådgivning til våre klienter. Hun bistår blant annet i forbindelse med transaksjoner, så som salg av aksjer, virksomhetsoverdragelser, fusjon og fisjon.

Hun gjennomfører også due-diligence knyttet til skatt og avgift.

På merverdiavgiftsområdet yter Øveraasen bistand knyttet til regelverket for oppføring, utleie og salg av fast eiendom, herunder justeringsreglene. Øveraasen har også erfaring med avgiftsmessig behandling av finansielle tjenester, merverdiavgiftskompensasjon og internasjonal merverdiavgift.

Øveraasen bistår videre utenlandske selskaper ved etablering i Norge, både i forhold til vurdering av skatte- og avgiftsplikt, rapporteringsforpliktelser og all nødvendig oppfølgning av selskapets ansatte som tar arbeid i Norge, herunder oppholdstillatelser, vurdering av skatteplikt, trygdetilknytning etc.

Fra sitt arbeid i NHO har Øveraasen erfaring med regelutviklingsarbeid og myndighetskontakt. Hun har også vært varamedlems av klagenemnda for Merverdiavgift. Øveraasen bistår videre ved bokettersyn og i klagesaker ovenfor skatteetaten.