Johan Ratvik jobber hovedsakelig innen insolvens og restrukturering. I tillegg jobber han med generell juridisk bedriftsrådgivning og har erfaring fra styrearbeid.

Johan Ratvik hovedarbeidsområde er alle typer insolvensrelaterte spørsmål, herunder kreditorrepresentasjon, utenrettslige ordninger, styre- og ledelsesansvar, samt problemstillinger knyttet til pante- og sikkerhetsrett. Ratvik har vært involvert i flere internasjonale saker, og har betydelig erfaring som offentlig bobestyrer i konkurs. I tillegg har han generell forretningsjuridisk praksis som består i juridisk rådgivning til forskjellige typer virksomheter innenfor forskjellige rettsområder som f eks arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett, samt mer generell strategisk rådgivning.

Johan Ratvik har også arbeidet med spørsmål vedrørende fast eiendom og entreprise, samt at han tar jevnlige oppdrag som prosessfullmektig.