Ola Nordvang Rundfloen har bred erfaring med arbeid knyttet til fast eiendom og kontraktsrettslige problemstillinger. Han arbeider hovedsakelig med eiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter, og yter bistand innen alle sider ved eierskap, drift og forvaltning av fast eiendom.

Rundfloen bistår også ved forhandlinger og inngåelse av næringsleiekontrakter, og med løpende rådgivning i leieforhold. Foruten bistand til eiendomsbesittere, utviklere og offentlige etater, har Rundfloen også erfaring med arbeid for byggherrer og entreprenører.