Caroline Sandberg bistår klienter med løpende rådgivning, håndtering av kontrakter og tvisteløsning.

Hun arbeider primært innenfor rettsområdene entrepriserett og offentlige anskaffelser, både på byggherre/oppdragsgiver- og entreprenørsiden. I tillegg arbeider hun med rådgivere, herunder prosjekterende og prosjekt- og byggeledere.

Sandberg har tidligere vært utplassert hos en offentlig produksjonsbedrift og har følgelig praktisk erfaring med løpende oppfølging av entreprisekontrakter, samt erfaring med praktisk håndtering av regelverket for offentlige anskaffelser.

I tillegg til mastergraden i rettsvitenskap, har Sandberg en mastergrad (LL.M) fra Storbritannia.