Jan Sandtrø bistår klienter med teknologirelaterte juridiske spørsmål og har lang erfaring innenfor teknologi-lovgivning, som f.eks. leverandørkontrakter for IT-systemer, utviklingsprosjekter for programvarer, outsourcing og komplekse teknologitransaksjoner både for innkjøpere og leverandører av IT. Sandtrø har erfaring innen alle aspekter av anskaffelsesprosessen med hensyn til outsourcing og innkjøp av teknologi, samt at han håndterer alle faser av kompliserte kontraktsprosesser, herunder utkast, forhandlinger, tvister og avviklinger, og hjelper klienter i tvister og rettssaker med hensyn til IT-leveranser.

Sandtrø har vært involvert i en rekke større transaksjoner og komplekse outsourcing-prosjekter og tjenesteanskaffelser. Som advokat har Sandtrø bred internasjonal erfaring, og arbeider med mange klienter og motparter som ligger utenfor Norden. Han har også betydelig kunnskap i å forberede, gjennomføre og gi råd om viktige problemstillinger ved håndtering av store korrupsjonsundersøkelser i Norge og utenlands.