Kaja Sæland Sandvig er tilknyttet DLA Pipers regulatoriske faggruppe, hvor hun jobber med en rekke rettsområder, herunder særlig innenfor konkurranserett, offentlig anskaffelser og personvern. Hun bistår også ved finansregulatoriske spørsmål.

I tillegg til mastergraden i rettsvitenskap, har Sandvig en mastergrad (LL.M.) fra Storbritannia.