Petar Sekulic er en viktig del av DLA Pipers satsningsområde innen nasjonal og internasjonal økonomisk kriminalitet. Petar har gjennom sin erfaring opparbeidet seg særlig kompetanse på strafferettens område som forsvarsadvokat. Erfaringen gjelder alt fra mindre forhold til omfattende saker, herunder økonomiske straffesaker