Live H. Sjøli er advokatfullmektig ved DLA Pipers entrepriseavdeling. Hun bistår klienter med løpende rådgivning, håndtering av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsning.

Tidligere har Live vært tilknyttet DLA Pipers avdeling for restrukturering, hvor hun arbeidet med insolvensrelaterte problemstillinger. Erfaringen omfatter blant annet behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandlinger samt rådgivning til selskapets ledelse og styre. Live har også erfaring med arrester og midlertidige forføyninger.