Bjørn Slaatta er en erfaren, høyt respektert og anbefalt advokat innen selskaps- og eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og leieforhold til eiendom. Han har lang og bred erfaring med alle typer eiendomsinvesteringer, investeringsstrukturer, transaksjonsmodeller og selskapsstrukturer, som han kombinerer med en omfattende selskaps- og skatterettslig kompetanse og erfaring.

Bjørn Slaatta er juridisk og strategisk rådgiver for en rekke større norske og utenlandske selskaper innen fast eiendom samt tilstøtende virksomheter, med særlig vekt på forhandlinger og kontrakts arbeide knyttet til kjøp og salg av selskaper, næringseiendom og annen fast eiendom samt utvikling og strukturering av større eiendomsprosjekter og eiendomsinvesteringer. Bjørn Slaatta har også lang og bred skatte- og selskapsrettslig bakgrunn knyttet til så vel nasjonal som internasjonalt kontrakts- og transaksjonsarbeid samt med strukturering av samarbeidsprosjekter og ulike investeringsmodeller. I tillegg bistår han norske og utenlandske klienter i forbindelse med inngåelse, og forhandlinger av alle typer leieforhold, herunder innen kontor, logistikk og retail.