Christoffer Nordby Sortland arbeider primært med tilrettelegging og gjennomføring av eiendomstransaksjoner, med særlig fokus på M&A, herunder due diligence, kontraktsutarbeidelse  av kjøpe- og leiekontrakter, fusjoner og fisjoner.

Videre bistår Sortland våre nasjonale og internasjonale klienter med løpende selskapsrettslig rådgivning, herunder stiftelse og registrering av ulike selskapsformer, bistand i forbindelse med emisjoner og kapitalendringer, reorganiseringer, styresammensetning, kompetansespørsmål, aksjonæravtaler og avviking / oppløsning av selskaper og selskapsstrukturer.