Stan har 25 års erfaring innen planlegging, koordinering og implementering av restruktureringsprosesser på tvers av landegrenser.

Med sin betydelige internasjonale erfaring bistår han kunder i grenseoverskridende bedriftstransaksjoner, inkludert internasjonale forretningssamarbeid, joint ventures og strategiske allianser. Stans kompetanse omfatter også grenseoverskridende finansieringer og private equity investeringer, egenkapitaltransaksjoner, fusjoner og oppkjøp samt generelle selskapsrettslige problemstillinger.