Harald Strømstad bistår en rekke selskaper innen eiendomsjuss, aksjonærforhold og kontraktsrett.

I tillegg har Strømstad meget omfattende erfaring innen tvisteløsning, både ved forhandlinger og i domstolene. Han har bistått i saker om kontraktsbrudd, tvister knyttet til eiendomskontrakter, opsjonsavtaler, husleiekontrakter og tvister mellom eiere av selskaper og virksomheter.Stømstad har også bred erfaring med kontrakter og tvister innen eiendomsmeglerbransjen.