Lars Rye Svensson er tilknyttet DLA Pipers avdeling for fast eiendom og bistår med eiendomstransaksjoner og prosjekter, i tillegg til å yte bistand innen forskjellige sider ved eierskap, drift og forvaltning av fast eiendom.