Bernt Olav Thorsheim arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han bistår norske og internasjonale klienter innen individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder løpende personaloppfølging.