Martin Trømborg rådgir klienter i anskaffelsesspørsmål. Han bistår både oppdragsgivere og leverandører i alle faser av anskaffelsesprosessene.

Tidligere har Martin vært tilknyttet firmaets avdeling for restrukturering og insolvens.