Fredrik Verling bistår klienter med rådgivning, utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsning. Verling har særlig kunnskap og erfaring med ulike typer av kontrakter, spesielt innen entreprise, offshore og OPS. Han er spesialisert innenfor bygge- og entrepriserett og prosederer jevnlig saker for domstolene. Verling er medlem av firmaets faggruppe for OPS.