Mari Vinjerui Ekre er tilknyttet DLA Pipers avdeling for bank og finans. Hun har tildligere erfaringer innenfor banksektoren, primært finansregulatorisk og børs- og verdipapirrett. Hun har også erfaring med betalingstjenester og retail innenfor bank.