Line Voldstad har spesialisert seg innenfor områdene offentlige anskaffelser og konkurranserett. Hun har bred erfaring i praktisk håndtering av regelverket for offentlige anskaffelser fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurranse og kontraktsinngåelse med leverandør og bistår daglig oppdragsgivere og leverandører i ulike aspekter av anskaffelsesprosesser og kontraktsforvaltning. Voldstad har fra tidligere flere års erfaring med anskaffelser og kontraktsforvaltning, herunder større og komplekse anskaffelser, fra offentlig sektor. 

Videre bistår Voldstad klienter i regulatoriske og konkurranserettslige spørsmål, særlig i transaksjoner og foretakssammenslutninger, både nasjonalt og internasjonalt, samt med vurdering av konkurransebegrensende avtaler. Hun har bistått DLA Pipers kontorer i Brüssel og London i forbindelse med internasjonale konkurranserettssaker. 

Voldstad er tilknyttet vår prosedyreavdeling og har fra tidligere erfaring som dommerfullmektig. Hun bistår løpende på ulike prosedyreoppdrag og da særlig knyttet til offentlige anskaffelser, herunder erstatningsspørsmål og forføyningssaker. Videre har Voldstad erfaring med saker for EU- og EFTA-domstolen.