Thor Wessel har bred erfaring med norsk og internasjonal kontraktsrett med særlig kompetanse knyttet til kontrakter og tvisteløsning innen bygg, anlegg og fabrikasjon. Han yter bistand til klienter i alle faser av prosjekter, fra kontraktsutforming, forhandlinger og anbud frem til eventuell tvisteløsning i eller utenfor domstolene. Wessel bistår en rekke virksomheter, herunder entreprenører, rådgivere og eiendomsutviklere, samt private og offentlige oppdragsgivere.

Wessel arbeider også med spørsmål knyttet til virksomheters inntreden/etablering og aktiviteter i det Iranske markedet etter at sanksjonslettelser primo 2016 (JCPOA) igjen aktualiserte internasjonale investeringer i landet. Han er del av DLA Pipers internasjonale faggruppe med fokus på Iran.

Thor Wessel har tidligere arbeidet som advokat i større nasjonale og internasjonale entreprenørselskaper. Han har også erfaring med generell selskapsrett, blant annet gjennom styrearbeid og arbeid med virksomhetsoverdragelser. Wessel er medlem av firmaets faggruppe for OPS.