Camilla Wollan har bred erfaring og ekspertise innenfor de ulike aspekter av norsk kapitalmarkedslovgivning. Hun arbeider med rådgivning i tilknytning til rammelovgivning og regulatoriske spørsmål for verdipapirforetak, UCITS fond og Non-UCITS (AIFMD), betalingsforetak, kredittinstitusjoner og vekslingsforetak. Hun har særskilt fokus på grensekryssende finansielle tjenester og produkter innenfor EU/EEA. 


Hun yter rådgivning i forbindelse med opptak av obligasjonslån og med tilliggende spørsmål. Bistand ytes til banker- og finansielle institusjoner, fullservice verdipapirforetak og mindre foretak som er spesialisert innenfor rådgivning samt forvaltningsselskaper. Wollan har i lengre perioder vært utplassert hos en nordisk bank, herunder ytet bistand til Capital Market og Custody funksjonen, og hos et fullservice norsk verdipapirforetak. I tidligere stilling har hun deltatt i etablering av SpareBank 1 Markets AS som verdipapirforetak, og innehatt stilling om advokat hos Nordic Trustee ASA hvor hun arbeidet med restrukturering av obligasjonslån.

Wollan bistår i spørsmål knyttet til regulering av virksomhet underlagt tilsyn og krav til organisering. Hun har arbeidet med etablering av hedgefond utenfor Norge og løpende bistand til fondsselskaper. Ved bistand i forbindelse med opptak av et obligasjonslån omfatter dette vanligvis forhandling av vilkårene for lånet og utarbeidelse av låneavtale, etablering av sikkerhetspakker, gjennomgang av tegningsdokumentasjon og det å bistå med dialog med Nordic Trustee og kontofører.