Vi er et av de ledende firmaer innen fast eiendom både i Norge og internasjonalt. Våre eiendomsadvokater har lang erfaring, faglig tyngde og solide referanser fra bistand knyttet til omsetning, utvikling, forvaltning, og leie av eiendom. DLA Piper håndterer jevnlig alle former for eiendomstransaksjoner for både lokale og internasjonale klienter, og bistår eiendomsutviklere i alle typer nærings- og boligprosjekter.

Vi leverer komplette juridiske tjenester til hele verdikjeden i eiendomsmarkedet, fra investorer, eiendomsselskaper, entreprenører, utviklere, meglerhus, tilretteleggere, leietakere, forvaltere, hotelloperatører og finansieringsforetak. Vi representerer private så vel som offentlige virksomheter.

Vår internasjonale forankring gir oss førstehånds kunnskap om utviklingstrekk innen næringseiendom i andre land, transaksjonsstrukturer og finansiering. Denne kunnskapen kombinerer vi med solid lokal juridisk kompetanse og kommersiell forståelse.

Vår kompetanse omfatter blant annet følgende områder:

 • eiendomstransaksjoner
 • avtaleforhandlinger og kontraktsutforming
 • fog kapitalinnhenting
 • forwardstrukturer
 • due diligence, for både kjøpere og selgere (VDD)
 • strukturering av transaksjoner og eierformer
 • selskapsforhold og selskapsrett
 • tomteakkvisisjon for eiendomsutviklere, inkludert opsjonsavtaler
 • tomtestrukturering, herunder kart- og delingsforretninger
 • anleggseiendommer og parkeringsanlegg
 • organisering av utbyggingsprosjekter og risikostyring
 • utbygging av infrastruktur og utbyggingsavtaler
 • plan- og bygningsrett, reguleringsplaner og byggesak
 • entrepriseformer og kontrakter
 • seksjonering, av bolig-. nærings- og kombinerte sameier
 • leiekontrakter i alle former, for både utleiere og leietakere
 • spesialbygg, som datasenter
 • tilpassede industribygg, verft og produksjonsanlegg
 • terminaler, lager- og logistikkeiendom
 • hotell, franchise- og managementavtaler
 • retail, butikk og kjøpesenter
 • tomtefeste i næringsforhold og utviklingsprosjekter
 • syndikering og fondsetablering
 • fondsstrukturer
 • real estate Investment Trusts, REITs
 • eiendomsmegling
 • merverdiavgift og skatt i transaksjoner, utviklingsprosjekter og infrastruktur
 • eiendomsforhold- og transaksjoner i utlandet
 • dokumentavgift, pant i fast eiendom, rettsvern og tinglysing
 • tingsrett, konsesjon, naboforhold, odels- og åseterett
 • ekspropriasjon, jordskifte og skjønn
 • tvisteløsning gjennom de ordinære domstoler og ved voldgift