Internship Programme 2019

Wij werven studenten aan die ingeschreven zijn in Master I of II aan een Belgische rechtsfaculteit voor ons stage programma in 2019. Het is een uitzonderlijke kans om een betaalde stage te lopen in een internationaal advocatenkantoor tijdens de zomermaanden of op een ander moment in 2019.

Stel u voor 17 december 2018 kandidaat via:

Internships 2019

Nous engageons des étudiants inscrits en Master I ou II dans une faculté de droit en Belgique pour notre programme de stage 2019. C’est une opportunité exceptionnelle d’effectuer un stage rémunéré au sein d’un cabinet international durant l'été, ou à un autre moment en 2019.

Posez votre candidature avant le 17 décembre 2018 via

Internships 2019