Översikt

DLA Piper är en global advokatbyrå med jurister i över 40 länder i Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien, vilket gör att vi kan tillgodose företags juridiska behov i hela världen. Vi strävar efter att bli den ledande globala affärsjuridiska advokatbyrån genom att leverera kvalitet och värde till våra klienter.

Detta uppnår vi genom att skapa praktiska och innovativa juridiska lösningar som hjälper våra klienter att lyckas i sina affärer. Vi levererar enhetliga tjänster över hela vår plattform av verksamhetsområden och branscher i de ärenden som vi åtar oss. 

Våra klienter sträcker sig från multinationella Global 1000- och Fortune 500-företag till startups som utvecklar branschledande teknologier. Till dessa räknas fler än hälften av Fortune 250-företagen och nästan hälften av FTSE 350-företagen eller deras dotterbolag. Vi arbetar även med myndigheter och offentligrättsliga organ.

Byrån i siffror

 1. #1
  Global M&A-volym
  För sjätte året i rad rankades DLA Piper som nummer ett över total transaktionsvolym, enligt Mergermarkets jämförelser av juridiska rådgivare 2015.
 2. #1
  Årets advokatbyrå

  DLA Piper utsågs till världsledande inom fastigheter, franchise samt sport och underhållning av International Who’s Who 2016. Mer information

  DLA Piper har utsetts till "Game Changing Law Firm of the Past Ten Years" av Financial Times Innovative Lawyers Awards. Mer information

 3. +1 000
  Jurister rankade som ledande inom sina områden

  Världens ledande juridiska rankinginstitut har inkluderat över 1 000 av DLA Pipers jurister och tjänster som de främsta inom sina områden.

  Sök jurist
 4. 202 000
  Timmar juridiskt arbete pro bono

  DLA Piper är engagerade i pro bono-arbete som stödjer tillgång till rättvisa och rättssäkerhet världen över. Ett tydligt tecken på vårt engagemang är de timmar som våra jurister världen över har lagt på initiativ inom utbildning, mänskliga rättigheter, ideella organisationer och välgörenhet, stöd till ungdomsrätt och krigsveteraner.

  Besök vår pro bono-sida för mer information
 5. 6,5 MUSD
  Avsatt till UNICEFs arbete för barns rättsäkerhet

  I april 2013 inledde vi ett nytt banbrytande partnerskap med UNICEF, som syftar till att stärka barns skydd över hela världen.

  Mer information

Socialt ansvar

På DLA Piper är vi engagerade i att bidra till de lokala samhällen vi verkar i världen över.

Vi uppmuntrar våra jurister att arbeta pro bono för att stödja behövande. Vårt ideella program, New Perimeter, erbjuder juridisk hjälp till missgynnade regioner världen över för att ge tillgång till rättvisa samt social och ekonomisk utveckling.

Vårt projekt Break into Law är ett världsomspännande initiativ som fokuserar på att underlätta anställning inom juristyrket. Dessutom bidrar vi med 6,5 MUSD genom vårt partnerskap med Unicef med syfte att förbättra barns rättssäkerhet.

Vi är stolta över att ha undertecknat FN:s Global Compact (UNGC).  Vårt stöd till initiativet understryker vårt engagemang för ansvarsfull företagsverksamhet.

DLA Piper strävar efter att bli ledande inom miljömässig hållbarhet och förbinder sig att minska sin affärsverksamhets ekologiska fotavtryck i linje med vår Globala miljöpolicy.

Mångfald och inkludering

På DLA Piper är mångfald, inkludering och jämlikhet en del av hur vi lever våra värderingar. Vi är en av världens största advokatbyråer, med jurister och anställda i över 40 länder i Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien. Våra anställda speglar mångfalden hos våra klienter och de många samhällen och marknader som vi verkar i.

Med kontor över hela världen är viljan att förstå, värdera och införliva skillnader en del av vår företagskultur. Vi befinner oss på en resa och, som de flesta advokatbyråer, har vi fortfarande en del arbete att göra inom detta område. Men med strategiska angreppssätt på global och lokal nivå gör vi ständigt stora framsteg. Besök vår sida om mångfald och integration för mer information: