Välkommen på frukostseminarium: Personuppgifter i ostrukturerat material – förbered verksamheten för Dataskyddsförordningen

4 OCT 2017
8:00 AM - 10:00 AM CEST
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Kungsgatan 9
PO Box 7315
SE - 103 90
Stockholm
Sweden

Dataskyddsförordningen kommer när den ska börja tillämpas den 25 maj 2018 att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan personuppgiftslagen (PuL) infördes. Förordningen kommer att innebära dels en rad stora förändringar som måste granskas och hanteras legalt, dels omfattande arbete med systemförändringar och andra åtgärder på IT-området. Det senare gäller inte minst hur företag hanterar personuppgifter i ostrukturerat material såsom i löpande text, epost och på ostrukturerade filytor. Tillsammans med Advania och Hewlett Packard Enterprise delar vi med oss hur man kan driva projekt för att säkerställa efterlevnad av de nya reglerna. Vi berör bland annat:

  • Dataskyddsförordningen och huvudpunkterna från bl.a. Dataskyddsutredningen
  • Hur kan kartläggning och inventering göras, särskilt avseende personuppgifter i ostrukturerat material och för mycket stora informationsmängder
  • Hur kan registrerades rättigheter hanteras, särskilt avseende personuppgifter i ostrukturerat material
  • Hur kan legal GAP-analys genomföras
  • Vilket tekniskt stöd kan användas för att implementera och hålla reda på gallringsrutiner på uppgifts- och ändamålsnivå
  • Hur kan man bygga ett ramverk med de policys, rutiner och andra styrande dokument som behövs

Tid: kl 08.30- 10.00, frukost serveras från kl 08.00

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Sista anmälningsdag: 26 september 2017